Η εταιρία μας!

Σε έναν κόσμο όπου αναζητά συνεχώς το καλύτερο, η Silver Lining HR Services αντιμετωπίζει τον κάθε εργοδότη και τον κάθε υποψήφιο με ευγένεια, επαγγελματισμό και πάνω απ’ όλα σεβασμό για τις ανάγκες του.
Το όρομά μας είναι να βοηθήσουμε τους εργοδότες να βρουν κατάλληλους υποψήφιους και τους υποψήφιους να βρουν την κατάλληλη δουλειά.

Η μεθοδολογία μας

 • Βημα 1
  ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ
 • Βημα 2
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 • Βημα 3
  ΕΠΙΛΟΓΗ
 • Βημα 4
  ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
 • Βημα 5
  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ

Περιγραφή θέσης, (ρόλοι και αρμοδιότητες, στόχοι, οργανόγραμμα) – Προφίλ υποψηφίου (Ακαδημαικό επίπεδο, Εμπειρία, δεξιότητες, χαρακτηριστικά)

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Εσωτερική βάση δεδομένων, Πηγών υποψηφίων, Διαδίκτυο, Ανακοινώσεις

ΕΠΙΛΟΓΗ

Αξιολόγηση βιογραφικών, συνεντεύξεις, τεστ, παρουσίαση υποψηφίων με ατομικές κριτικές και παρουσίαση υποψηφίου στον πελάτη

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γραφειοκρατικές διαδικασίες, Προσανατολισμός

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά την πρώτη εβδομάδα, πρώτο δεκαπενθήμερο, πρώτο μήνα, το δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα και κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο

Εξειδίκευση

Εξαιτίας της πολύχρονης εμπειρίας μας και του διευρυμένου δικτύου μας μπορούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος της αγοράς εργασίας.

Τουριστικά Επαγγέλματα - Εστίαση
Αναλαμβάνουμε θέσεις εργασίας στον τομέα των τουριστικών επαγγελμάτων!
Γηροκομικά Επαγγέλματα
Αναλαμβάνουμε θέσεις εργασίας στον τομέα των γηροκομικών επαγγελμάτων!
Ιατρικά Επαγγέλματα
Αναλαμβάνουμε θέσεις εργασίας στον τομέα των ιατρικών επαγγελμάτων!
Κατασκευαστικά Επαγγέλματα
Αναλαμβάνουμε θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευαστικών επαγγελμάτων!
Μηχανολογικά Επαγγέλματα
Αναλαμβάνουμε θέσεις εργασίας στον τομέα των μηχανολογικών επαγγελμάτων!